Categories:

Er was een duif, een duivenman, een kooi, een kokertje, een USB-stick. Er waren puzzels en raadsels. Wat zijn eigenlijk coördinaten en hoe werkt het? En wie is in vredesnaam Lotje de Boer? Wat is er werkelijk gebeurd tussen Lotje en Gert, destijds? In het fietsenhok?
Het was veel, heel veel informatie. En wat moest Geertje ermee toen de enorm enthousiaste menigte bij haar het erf op kwam lopen vol met verhalen? Zal ze het kostbare kleinood van haar vader en oom ooit nog terugzien?